Onze samenwerking met Heijmans

We vinden elkaar op cultuur

V.l.n.r. Edwin van der Poel, Bart Muller, 
Wiljan Beekman & Gerrit Spronk


Bewust en bewezen samenwerken voor de lange termijn. Dat doen we sinds 2015 met Heijmans. Wat begon met de bouw van de compleet nieuwe rwzi in Utrecht, kreeg een vervolg met dijkprojecten. De volgende stap is samenwerking in de drinkwatermarkt.

Op het gemeenschappelijke dijkversterkingsproject Gorinchem- Waardenburg (GoWa) treffen we twee GMB-directeuren en twee directeuren van Heijmans. Edwin: ‘Op dit project zijn we alliantiepartners. Dat betekent dat we echt één team vormen. De ervaring leert dat onze neuzen dan dezelfde kant op staan. Het is zelfs zo dat we binnen onze samenwerkingen vaak niet eens meer weten of een collega nu van GMB of van Heijmans is. Dat vind ik mooi.’

Van links naar rechts
Edwin van der Poel:
clusterdirecteur van GMB Waterveiligheid & constructies
Bart Muller: directeur Projecten Object gebonden Infra, Water en Energie bij Heijmans
Wiljan Beekman: clusterdirecteur van GMB Waterkwaliteit & installaties
Gerrit Spronk: directeur integrale regioprojecten bij Heijmans

Open en familiair

Omdat de eerste samenwerking goed beviel, gingen we ook samenwerken op dijkversterkingsprojecten. Gerrit vertelt dat in beide markten meteen werd ingezet op samenwerking voor de lange termijn. ‘ Dat werkt omdat onze culturen zo goed op elkaar aansluiten. Zelf heb ik voorheen ook bij GMB gewerkt en ik kan uit ervaring zeggen dat beide bedrijven een open cultuur hebben, die familiair aanvoelt. Zowel bij GMB als bij Heijmans gaan we voor kwaliteit en we sturen samen vanuit verbinding. We zitten ook op één lijn als het gaat om thema’s als veiligheid, circulariteit en emissieloos materieel. We zoeken elkaar actief op om van elkaar leren.’

Afremmen en uitbalanceren

Bart is enthousiast over de open samenwerking. ‘Omdat we op voorhand geen scope verdelen, zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor alles wat we doen. Dat gaat goed en die enkele keer dat er discussie ontstaat, zoeken we steeds weer die openheid en verbinding. Iets wat we bijvoorbeeld weleens tegenkomen, is dat GMB er met bekende klanten eerder op vertrouwt dat het uiteindelijk goedkomt. Dat remmen wij soms af door in scenario’s te denken en risicogestuurde afwegingen te maken. Tegelijkertijd brengt GMB meer balans door de scherpe randjes van onze insteek af te halen. Zo komen we steeds weer tot een succesvolle manier van werken waar we allemaal achter staan.’

Volgende stap

De mannen zien de samenwerking in de toekomst vooral verder groeien. Wiljan: ‘Momenteel zetten we samen onze eerste stappen in de drinkwatermarkt. Voor Vitens hebben we bijvoorbeeld samen een raamcontract voor transportleidingen aangenomen. In potentie is dit een achtjarige samenwerking. Daarnaast gaan we een raamcontract voor multidisciplinaire projecten van Vitens samen tenderen. Ook in deze markt gaan we weer voor een langdurige samenwerking. Met het onderlinge vertrouwen dat we inmiddels hebben opgebouwd, kunnen we ons helemaal focussen op onze klanten en de projecten.’

 

Het is zelfs zo dat we binnen onze samenwerkingen vaak niet eens meer weten of een collega nu van GMB of van Heijmans is. Dat vind ik mooi.


Gezamenlijke projecten:

2015 - 2028 Rwzi Utrecht (inclusief beheer onderhoud en exploitatie)
2017 – 2026 Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg (GoWa)
2020 – 2029 Dijkversterking Sterke Lekdijk
2020 – 2026 Dijkversterking Lauwersmeerdijk
2023 – 2031 Transportleidingen voor Vitens