Groeiende renovatieopgave op rwzi’s

V.l.n.r.: Martin van Kooij, John Klaver en Niels van Andel


 De Nederlandse waterschappen staan voor een uitdaging. De lozingseisen voor gezuiverd afvalwater worden steeds strenger en met de toenemende bevolking moeten ze steeds meer water zuiveren. John Klaver is projectleider bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Samen met Martin van Kooij en Niels van Andel van GMB Waterkwaliteit & installaties vertelt hij over de opgave.

Uitbundig kletsend lopen de mannen over het terrein van rwzi Beverwijk, maar over de uitdagingen zijn ze serieus. John: ‘Ons beheergebied beslaat het grootste deel van Noord-Holland. In totaal hebben we hier vijftien zuiveringen, waarvan er net twee Abraham hebben gezien. We zuiveren het water van vele bedrijven en 1.4 miljoen inwoners. Bovendien komen hier in de nabije toekomst nog ruim 200.000 woningen bij.’

Verdergaand zuiveren

Terwijl ze bovenop een van de betonnen zuiveringstanks uitkijken over het terrein, vertelt John dat er niet alleen qua onderhoud veel werk aan de winkel is. ‘De concentraties stikstof en fosfaat in ons effluent moeten omlaag en we moeten meer microplastics en medicijnresten verwijderen. Om goede oplossingen te ontwikkelen, werken we samen met de marktpartijen en universiteiten. Onze ambitie is om bij elke grote renovatie een nieuwe stap in het zuiveren toe te voegen. Hiervoor betrekken we ook partners zoals GMB.’

Van leidingtechniek naar multidisciplinair

Martin, projectleider voor rwzi Beemster, werkt al 12 jaar voor GMB WK&I. ‘Door de jaren heen zijn we steeds meer multidisciplinair gaan werken’, vertelt hij. ‘In de jaren 80 legden we vooral leidingen aan. In de jaren 90 deden we voor het eerst het betonwerk en de ondergrondse infra van een volledige zuivering. Dat was in Genemuiden. Rond 2010 breidden we onze werkzaamheden uit met werktuigbouwkunde en elektrotechniek. In 2016 realiseerden we met Heijmans ons grootste multidisciplinaire rwzi-project tot nu toe. Een compleet nieuwe Nereda-zuivering in Utrecht. Tegenwoordig zijn we vooral druk met het renoveren en verbeteren van bestaande rwzi’s.’


Meer dan techniek

De samenwerking tussen HHNK en GMB begon in 2015 met de bouw van een nieuw influentwerk op rwzi Beemster. In 2019 volgden projecten op zowel rwzi Beverwijk als rwzi Beemster. Niels, sinds januari betrokken als projectleider voor Beverwijk, is trots op het technische werk dat we hier maken. ‘We bouwen onder andere een nieuwe slibontwatering en een aquathermie-installatie om de slibgisting mee te verwarmen.’ Hij benadrukt dat projecten niet enkel slagen dankzij de techniek. ‘Toen de eerste paal hier de grond in ging, hebben we iedereen van deze zuivering uitgenodigd voor een feestelijk moment. Als je hier nu iemand tegenkomt, weten we van elkaar wie we zijn en wat we doen. Dat zorgt voor betrokkenheid.’

Creatief circulair

Ook moderne contractvormen zoals bouwteams en meerjarige raamcontracten dragen volgens John bij aan een goede samenwerking. ‘Het fijne aan GMB is dat ze net als wij alle vakdisciplines in huis hebben. Daardoor verlopen integrale projecten soepel. Ook de focus op duurzaamheid en circulariteit is belangrijk. Onze oude slibtank op rwzi Beemster had bijvoorbeeld gesloopt kunnen worden, maar GMB richtte hem in als schakelruimte. Gebruikte onderdelen, zoals pompen en appendages, geven ze een tweede leven.’

Uitdaging voor B.V. Nederland

De heren zien overigens een fikse uitdaging voor de waterketen als geheel. John: ‘De zuiveringsopgave van de waterschappen wordt steeds complexer en drinkwaterbedrijven verwachten dat er rond 2030 niet meer vanzelfsprekend genoeg drinkwater is. Nieuwe oplossingen zijn nodig, maar we komen op alle niveaus technische mensen te kort. Ik hoop dat we, als B.V. Nederland, onze mensen slimmer gaan inzetten. Zowel bij opdrachtnemers als opdrachtgevers.’

 

Op rwzi Beemster maken
we het waar!


Benieuwd wat we op rwzi Beemster doen qua duurzaamheid en biodiversiteit? Bekijk de video!