Ontwatering door GMB BioEnergie

Een nieuw vijfjarig contract met Avebe

V.l.n.r.: Bart Wicherink, Duco Boonstra en Johan Renkema


Aardappelverwerker Royal Avebe is een grote industriële klant van GMB BioEnergie. Voor hen verwerken we 60.000 ton vloeibaar zuiveringsslib per jaar. Daarbij nemen we ook de ontwatering van het slib op ons. Bijzonder is dat we, waar we normaal vaak werken met een-of tweejarige afspraken, met Avebe net een vijfjarige overeenkomst hebben afgesloten.

Avebe verwerkt in Nederland zetmeelaardappelen op de productielocaties in Ter Apelkanaal, Foxhol en Gasselternijveen. Johan Renkema is als operations manager verbonden aan de locatie in Gasselternijveen. ‘Onze aardappelen bevatten hoge zetmeelpercentages’, vertelt hij. ‘Onze klanten gebruiken dit zetmeel, maar ook de eiwitten uit de aardappelen, voor oneindig veel toepassingen. Bijvoorbeeld als ingrediënten voor beton, lijm, papier van glossy’s, kleding en vegetarische producten. Het restwater van onze processen zuiveren we met onze eigen afvalwaterzuivering. Een groot gedeelte van het vloeibare slib dat hierbij ontstaat, wordt door GMB ontwaterd en gecomposteerd.’

Grote klant

Bart Wicherink is commercieel manager bij GMB BioEnergie. ‘Op onze locatie in Zutphen composteren we zuiveringsslib van waterschappen en industriële bedrijven’, vertelt hij. ‘Maar indien nodig ontwateren we het ook. De ontwatering van slib van Avebe begon in 2007 met een proef op de zeefbandpers. Doordat de toevoer vanuit Avebe en andere klanten groeide, konden wij in 2008 investeren in een decanter. Dat is een moderne ontwateringsinstallatie die we opstelden in een container. In 2018 openden we een compleet nieuw ontwateringsbouw met twee nieuwe decanters. Het slib dat we voor Avebe ontwateren zorgt momenteel voor 26 procent van de bezetting. Omdat het lastig te ontwateren is, mengen we het eerst met andere slibben.’

Transparante samenwerking

Binnen de nieuwe overeenkomst met Avebe passen we maatwerkindexatie toe op de belangrijkste variabele kostenposten. ‘Zo lopen de verwerkingstarieven mee met onze kostprijs, zegt Bart.’ Duco Boonstra, die zich bij Avebe onder meer bezighoudt met inkoop: ‘Wat onze samenwerking typeert, is de wederzijdse transparantie. Wij geven het aan als we tijdelijk minder slib kunnen leveren en GMB is transparant over zaken als schommelende energiekosten.’

Wat onze samenwerking typeert, is de wederzijdse transparantie.

Johan Gubbels: het begin met de VSO

Onze ontwateringstak begon in 1995 bij GMB Milieuwerken. Toen kochten we onze mobiele vacuüm slibontwatering (VSO). Johan Gubbels, operator van de huidige ontwatering: ‘Met de VSO maakten we lange dagen. Bijvoorbeeld bij drinkwaterbedrijven en een suikerbietenfabriek. In de VSO zat een trommel met een filterlaag van gemalen schelpen. Slib bleef daarin achter en schoon water kwam eruit. Later kregen we een zandreinigingsinstallatie en een zeefbandpers. Bert van Ommeren bediende de zeefbandpers en ik kwam terug toen de decanter kwam. Ik ben trots op onze professionalisering en het nieuwe ontwateringsgebouw, maar stiekem vind ik het jammer dat die tijd van pionieren voorbij is. Ik houd van dat gepuzzel om installaties optimaal te laten draaien.’

Bert van Ommeren:
het land door met de zeefbandpers

Bert van Ommeren werkt vanuit GMB BioEnergie als operator van de slibverwerking van Waterbedrijf Limburg in Venlo. ‘In mijn tijd met de zeefbandpers reed ik het hele land door’, vertelt hij. ‘Die pers had twee bewegende zeefbanden waar het slib doorheen ging. Zo kreeg je water en een soort speculaaskoek van slib. Het rondreizen stopte doordat we in Zutphen steeds meer slib gingen verwerken. Zo ook van Avebe. Uiteindelijk vervingen we de zeefbandpers door de decanters, maar die tijd met de zeefbandpers vergeet ik nooit. Ik kwam bij bedrijven waar je anders nooit komt en allerlei problemen met de installatie loste ik zelf op. Die vrijheid en verantwoordelijkheid in je werk vind ik nog steeds typisch GMB.’

Johan Gubbels


Bert van Ommeren

Hoe we vloeibare slibben verwerken?
Bekijk de video!