GMB en Dura Vermeer

Samenwerking op iconische projecten


Een samenwerking die we graag in de spotlights zetten, is die met Dura Vermeer. GMB’ers Edwin van der Poel, Henk Ruiterkamp en Martijn Blok vertellen samen met Mark van der Meer en Sander Lindemans van Dura Vermeer over een aantal iconische projecten.

APM Terminal

De aanleg/bouw van de APM Terminal op Maasvlakte II is volgens Martijn met recht een iconisch project te noemen. ‘Hier hebben we vanaf medio 2012 - als consortium met GMB, Dura Vermeer en Imtech - een volledig geautomatiseerde terminal van 86 hectare gerealiseerd. In anderhalf jaar transformeerden we een kale zandvlakte tot een verhard terrein, met daarbij alle nodige elektriciteitsvoorzieningen, kraanbanen en rioleringen.

Het was een werk van rond de 100 miljoen, waarbij we al in de tenderfase nauw samenwerkten. De kracht van dit consortium was dat we allemaal onze bedrijfspet verruilden voor dezelfde projectpet. We werkten met één portemonnee, dus met elkaar meedenken was vanzelfsprekend.’

Dijken

Ook op dijkverbeteringsprojecten vinden we elkaar. ‘In 2018 doorliepen we de tender voor de dijkversterking Wolferen- Sprok (WOS) als combinatie van Dura Vermeer, GMB Waterveiligheid & constructies en Ploegam’, vertelt Mark. ‘Vervolgens vormden we in 2019 als combinatie een ontwerpteam met waterschap Rivierenland. Met hen én met de omgeving ontwierpen we een toekomstbestendige dijk. We verwachten het project in 2025 op te leveren. Onze belangrijkste sleutel tot succes is ongetwijfeld de inzet van de juiste mensen. Dat is wel iets wat ik van GMB heb geleerd: je start niet met een functieverdeling onder de mensen die je hebt, maar je kijkt naar de klantvraag en daar zoek je de juiste mensen bij.’ Edwin knikt: ‘Wij proberen de klant al vroegtijdig te kennen om te snappen wat er achter elke uitvraag zit. Daardoor kunnen we steeds samen het beste werk maken.’

Windpark Zeewolde

Ook Windpark Zeewolde was een project van zo’n honderd miljoen. Sander: ‘Na een gezamenlijke tender in 2018, realiseerden we hier 83 windmolenfundaties voor Windpark Zeewolde, 4 voor Eneco en 4 voor Pure Energie. Verder realiseerden we 300 kilometer parkbekabeling, ruim 50 kilometer aan parkwegen en de kraanopstelplaatsen, vanaf waar de windturbines geplaatst konden worden. We leverden het project in juni 2022 op en afgelopen zomer rondden we ook de onderhoudstermijn af.’

Henk: ‘Zowel GMB als Dura Vermeer voeren op kleinere schaal dergelijke projecten uit, maar dit konden we beiden niet alleen. Onze gezamenlijke kracht hier was trouwens dat we verder keken dan het contract alleen. Dat was belangrijk toen omstandigheden aan de kant van Windpark Zeewolde de haalbaarheid van het project bedreigden. Dat zou grote financiële gevolgen hebben. Doordat wij slim meedachten met de klant, kwam hun businesscase niet in het gedrang. Transparant en flexibel samenwerken past bij zowel Dura Vermeer als GMB. We kijken terug op een heel gaaf project!’


We dragen ons steentje bij aan de toekomst
Ook de toekomst belooft veel goeds. Sander en Martijn bereiden zich voor op de tender voor APM Terminal II en qua dijkversterkingen staat er nog heel wat op stapel. Edwin: ‘Het Hoogwaterbeschermingsprogramma vraagt veel van de waterschappen. Met combinatiepartners zoals Dura Vermeer dragen wij graag ons steentje bij aan de waterveiligheid in ons land.’