Waterschap Hollandse Delta en GMB Services

Radicaal anders samenwerken binnen raamcontracten


In 2013 sloot waterschap Hollandse Delta voor het eerst raamcontracten met partners, zoals GMB Services. Dat was bijzonder, want destijds waren raamcontracten voor waterschappen nog ongebruikelijk. De zoektocht van dit waterschap naar nieuwe manieren om nog efficiënter samen te werken, leidde vorig jaar tot een aanbesteding getiteld ‘PoCo’. Dit staat voor preventief onderhoud en correctief onderhoud.

Bart Wolleswinkel, senior projectleider bij GMB en Walter Koorneef, contractmanager bij waterschap Hollandse Delta treffen elkaar op het Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk in Rotterdam. Beiden waren in 2022 betrokken bij de aanbesteding van nieuwe raamcontracten, waarbij GMB Services vier contracten gegund kreeg.

Het eerste raamcontract

Walter vertelt dat waterschappen vroeger projecten simpelweg konden gunnen aan de aannemer van hun keuze. ‘Dit veranderde in 2012, met de komst van de Aanbestedingswet. Waterschap Hollandse Delta koos er toen al voor om met raamcontracten te gaan werken. Binnen zo’n contract gelden voor bepaalde tijd vaste prijs- en kwaliteitsafspraken.’ Bart: ‘Met Services werkten we destijds al via diverse contractvormen voor Hollandse Delta. Omdat raamcontracten om de zoveel jaar opnieuw moeten worden aanbesteed, moeten wij ons wel steeds opnieuw bewijzen.’

Goede klik, goede samenwerking

Eén van Walters taken als contractmanager, is om te monitoren of zijn waterschap met partners daadwerkelijk realiseert wat in de contracten is beoogd. ‘De kans dat dit lukt is in onze ervaring het grootst als je werkt met specialisten. Voor ons is GMB Services zo’n specialist. Zij hebben de nodige expertises onder één dak en kennen onze locaties en mensen inmiddels goed. Dat werkt heel prettig.’ Bart ervaart het net zo. ‘Binnen GMB Services hebben we onder andere de disciplines Werktuigbouwkunde, Civiele techniek en Elektrotechniek. Hierdoor kunnen we makkelijk multidisciplinair werken, maar één ding moet je niet uit het oog verliezen. Het zijn uiteindelijk de mensen die daadwerkelijk het werk maken. Om alles goed uit te voeren, kies ik dus heel bewust welke uitvoerders en werkvoorbereiders we waar inzetten. Hoe beter onze mensen klikken met de mensen van het waterschap, hoe beter projecten verlopen.’

De kans dat dit lukt is in onze ervaring het grootst als je werkt met specialisten.

Radicaal anders

Toch zag waterschap Hollandse Delta nog ruimte voor verbetering. Walter: ‘We merkten dat aannemers in de vorige raamcontracten soms ook dingen deden die niet tot hun specialisme behoorden. Dat is eigenlijk zonde van de capaciteit die je dan inzet. Om efficiënter, eenvoudiger en persoonlijker te kunnen samenwerken met partners, besteedden we de nieuwste raamcontracten ‘radicaal anders’ aan. Doel: specialistische partners selecteren die, indien nodig, onderling ook samenwerken. Stel: GMB heeft onvoldoende capaciteit voor een bepaald werk en een andere contractant kan hierin wel voorzien, dan slaan zij de handen ineen.’

Samenwerken met de concurrent

Walter is tevreden over de uitkomst: ‘Voor de komende jaren hebben we een sterke groep partners met wie we samen onze installaties onderhouden.

Dat deze werkwijze soms leidt tot ‘samenwerken met de concurrent’, vindt Bart prima. ‘Ik geloof niet dat we hierdoor werk mislopen. Ik merk juist dat we veel werk krijgen omdat het waterschap tevreden is over onze manier van werken. En blijkt uit onze gezamenlijke evaluaties dat er iets beter kan, dan zetten we ons daar volop voor in. Daar voel ik me verantwoordelijk voor.’

Onze huidige raamcontracten

  • De nieuwe raamcontracten van GMB Services met waterschap Hollandse Delta, Lopend van 2022 tot en met 2026:
  • Preventief en correctief onderhoud van alle 66 rioolgemalen
  • Preventief en correctief onderhoud aan pompen
  • Preventief en correctief werktuigbouwkundig onderhoud aan zuiveringen
  • Preventief en correctief onderhoud leidingwerk