Samen Sterk!

Uitdaging verbindt

GMB magazine | december 2023

SAMEN GENOTEN VAN
HET JUBILEUMJAAR

Wat hebben we genoten van een heerlijk jubileumjaar. De geschiedenis van GMB begon 60 jaar geleden met het besluit van mijn opa om zijn boerderij en loonbedrijf om te vormen en er een aannemingsbedrijf van te maken. Dat deed hij toen zijn zonen van school kwamen. Veranderen was nodig, er moesten meer gezinnen de kost gaan verdienen. Veranderen was ook mogelijk, de ruilverkavelingen om de landbouwproductie te vergroten gaven volop werk. GMB startte als een grondverzetbedrijf met de waterbeheersing in de ruilverkavelingsprojecten.

Door de jaren heen waren het steeds nieuwe maatschappelijke uitdagingen die de basis vormden voor de ontwikkeling. In deze uitgave van Samen Sterk is daar meer over te lezen. Als grondverzetbedrijf hebben we een jarenlange historie in dijkverbeteringen. Toen de Wet verontreiniging oppervlaktewateren kwam gingen we ons bekwamen in het bouwen en later renoveren van afvalwaterzuiveringen. Een beetje boer zijn we nog altijd als je de toepassing van bacteriën voor het composteren van zuiveringsslib zo wilt bekijken. Als dat slib dan van aardappelen komt is de oorsprong nog dichterbij.

De kennis van multidisplinaire projecten hielp ons in de drinkwatermarkt. We bouwden onze kennis en activiteiten uit en onze organisatie groeide. Vanuit composteren kwamen we in vergisting, vanuit biogasprojecten maken we nu de stap naar groengasprojecten. Mee met de ontwikkelingen in de markt. We bewegen mee met de energietransitie en watertransitie.

Eén belangrijke kernwaarde is altijd gebleven. GMB'ers zijn gericht op samenwerking. Ons verdienmodel is gebaseerd op het samen met anderen realiseren van doelstellingen. We zoeken een goede samenwerking met onze opdrachtgevers en met onze partners in de keten. Ook daarvan in deze uitgave veel voorbeelden. Leidingtechnieken heeft een innige samenwerking met onze leveranciers van liners. Ook voor de bedrijven in de haven is een goed begrip van de belangen van onze klant zeer van belang.

Het lukt ons steeds beter de projecten en contracten te selecteren waarin een goede samenwerking centraal staat. Dat begint met de intentie van onze opdrachtgevers en de randvoorwaarden die in het contract en de aanpak van de aanbesteding zijn gekozen. Telkens weer blijkt dat waar alle partijen zijn gericht op dezelfde doelen, werkplezier voor alle betrokkenen een vanzelfsprekend gevolg is. Glimmende oogjes van gedreven en betrokken mensen. Ieder project genieten. Ieder jaar een jubileumjaar!

Gerrit-Jan van de Pol


In deze editie

Onze samenwerking met Heijmans

We vinden elkaar op cultuur

GMB Leidingtechnieken

Van klein inspectiebedrijf tot marktleider leidingrenovatie

Waterschap Hollandse Delta en GMB Services

Radicaal anders samenwerken binnen raamcontracten

Groeiende renovatieopgave op rwzi’s

GMB en Dura Vermeer

Samenwerking op iconische projecten

GMB Haven & industrie en de Versluys Groep

In de Rotterdamse haven maken we het waar

Ontwatering door GMB BioEnergie

Een nieuw vijfjarig contract met Avebe

Terugblik op het ‘analoge’ tijdperk

Duurzaamheid door de jaren heen

Een nieuwe stap in de energietransitie

Van biogas naar groengas